Home

Seznam kulturních památek v ČR

Ústřední seznam kulturních památek. Ústřední seznam kulturních památek (ÚSKP) obsahuje údaje ke kulturním památkám, národním kulturním památkám, památkovým rezervacím, památkovým zónám a ochranným pásmům v rozsahu definovaném památkovým zákonem Památkový katalog je evidenční systém obsahující údaje ke kulturním památkám, národním kulturním památkám, památkově chráněným územím, ochranným pásmům a k dalším objektům, jichž se zájem památkové péče dotýká. Naleznete zde základní popisné údaje včetně fotografie a odkazu na umístění prvku v katastrální mapě Tato stránka obsahuje odkazy na seznamy nemovitých kulturních památek v České republice podle okresů, uspořádané podle samosprávných krajů. Seznamy jsou založené Ústředním seznamu kulturních památek, spravovaném Národním památkovým ústavem.Movité kulturní památky nejsou z bezpečnostních důvodů ve veřejně přístupném rozhraní státního seznamu uvedeny Tento seznam nemovitých kulturních památek v okrese Česká Lípa vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních.

Rejstřík restaurátorů kulturních památek (Seznam osob s povolením k restaurování) vede Ministerstvo kultury na základě ustanovení § 14a odst. 8 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů Restaurátoři kulturních památek v. 1..-dev.d206fb2.. Tento seznam vychází z evidence nemovitých kulturních památek v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče

Novinky a zprávy. Podpora provozovatelů nestátních kulturních památek, v nichž se platí vstupné. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) spolu s Ministerstvem kultury (MK) zveřejnilo výzvu 3.4 z programu COVID - Kultura, která se týká hradů, zámků, skanzenů, archeoparků aj. Žádosti bude možné podávat od 17. června do. Tento seznam nemovitých kulturních památek v okrese Tábor vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a. Mapová kompozice zachycuje stav prostorových dat Ústředního seznamu kulturních památek ČR (ÚSKP) a Státního archeologického seznamu ČR (SAS) poskytovaných jako data o území pro účely územně analytických podkladů. Obsahuje vrstvy bodové identifikace a plošných vymezení rozsahů ochrany pro sledované jevy č. 5a, 8a a. Tento seznam nemovitých kulturních památek v okrese Opava vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou.

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Plánice v okrese Klatovy vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a. Seznam kulturních památek v okrese Česká Lípa vychází z evidence nemovitých kulturních památek v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, který na základě zák Na seznamu návrhů není žádná památka v Praze, ta ale má evidováno nejvíce národních kulturních památek - 46. Jihočeský kraj má 33 NKP, přibudou mu čtyři - vedle vodní pily v Penikově a Bechyňského mostu je to ještě část souboru plavebních kanálů na Šumavě V Praze se seznam památek rozšiřovat nebude. Na seznamu návrhů není žádná památka v Praze, ta ale má evidováno nejvíce národních kulturních památek, celkem 46. Jihočeský kraj má dnes 33 NKP, přibýt by mu měly čtyři - vedle vodní pily v Penikově a Bechyňského mostu je to ještě část souboru plavebních kanálů na. Praha - Seznam národních kulturních památek (NKP) by se mohl rozšířit o 25 nových položek. Nyní je na seznamu s nejvyšší možnou mírou památkové ochrany celkem 272 nemovitostí i movitých památek. V návrhu, který ve středu projedná vláda, je hodně památek průmyslové architektury, doly, plavební kanály a mlýny. Mezi návrhy jsou i dva kostely a dva zámky

Tento seznam nemovitých kulturních památek v obci Putim v okrese Písek vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a. Tento seznam nemovitých kulturních památek v okrese Rakovník vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a. Tento seznam nemovitých kulturních památek v obci Tasov v okrese Žďár nad Sázavou vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu.

Památkový Katalo

  1. Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Žandov v okrese Česká Lípa vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu.
  2. Renovace památek, obnova památek a oživení památkově chráněných objektů a budov v sobě otiskl první zákon o kulturních památkách v Československu, který byl schválen v roce 1958 a v souvislosti s tímto zákonem byl zřízen i Státní ústav památkové péče a ochrany přírody a příslušná krajská pracoviště. V.
  3. Tento seznam nemovitých kulturních památek v okrese Zlín vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a.
  4. Seznam kulturních památek v Dobříši zahrnuje všechny nemovité kulturní památky podle Ústředního seznamu kulturních památek ČR, které se nachází na katastrálním území města Dobříše. Movité kulturní památky nejsou zahrnuty, protože jejich seznam není veřejně přístupný z důvodu jejich ochrany

Definitions of Seznam kulturních památek v Josefově (Jaroměř), synonyms, antonyms, derivatives of Seznam kulturních památek v Josefově (Jaroměř), analogical dictionary of Seznam kulturních památek v Josefově (Jaroměř) (Czech Veřejný přístup je určen pro veřejnost bez přihlašovacích údajů. Rejstřík restaurátorů kulturních památek (Seznam osob s povolením k restaurování) vede Ministerstvo kultury na základě ustanovení § 14a odst. 8 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpis Buď nejste dosud přihlášen a zadané url je tedy pro Vás nedostupné, případně již neexistuje

Kolín – kostel Všech svatých – Kolínsko – Cesty a památky

Mapové aplikace - npu

Seznam kulturních památek v Putimi - Wikiwan

Seznam kulturních památek v Josefově (Jaroměř

  1. Buď nejste dosud přihlášen a zadané url je tedy pro Vás
  2. EO
  3. Český Krumlov město na seznamu kulturních památek UNESCO
  4. Památky UNESCO v České republice

Skalní hrad SLOUP a svatební tanec poštolek

Video: PAMÁTKY UNESCO V ČESKÉ REPUBLICE!

Uhlířské Janovice (Okres Kutná Hora) – CzechIndex

Prozkoumejte seznam světového dědictví UNESCO

Kalábrie | CEDOKFulnek (Okres Nový Jičín) – CzechIndexBatelov (Okres Jihlava) – CzechIndexMladá Vožice (Okres Tábor) – CzechIndex