Home

Řidič nesmí předjíždět

Autoškola testy - otázka 1108002

Přestože ve výčtu míst, kde řidič nesmí předjíždět, je křižovatka a její těsná blízkost uvedena, za splnění a dodržení určitých podmínek tu předjíždět lze. Ustanovení o zákazu předjíždění obsahuje i výjimky. Kdy nebo koho je tedy možné na křižovatce nebo v její těsné blízkosti předjíždět Předjíždět se nesmí vozidlo, jehož řidič dává znamení o změně směru jízdy vlevo. Vrátíme-li se o několik odstavců zpátky, vidíme, že řidič nesmí předjíždět, pokud je již sám předjížděn a řidiče tohoto vozidla by mohl ohrozit. A zde vidíme, že nesmíme předjíždět vozidlo, jehož řidič dává znamení. Dozvíte se, jak správně předjíždět, v jakém případě řidič předjíždět nesmí, kdy se jedná o ohrožení a kdy o omezení účastníka silničního provozu, a ukážeme vám video při nebezpečném předjíždění, které mohlo dopadnout tragicky

§17 odst. 5c zákona č. 361/2000 Sb.: Řidič je účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nesmí předjíždět, jestliže by ohrozil znamená povinnost počínat si tak, aby jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích nevzniklo žádné nebezpečí nebo omezil znamená. Kdy se předjíždět nesmí? Výklad zákona v § 17 pokračuje následujícím způsobem: (5) Řidič nesmí předjíždět. a) nemá-li před sebe rozhled na takovou vzdálenost, která je nutná k bezpečnému předjetí, b) jestliže by se nemohl bezpečně zařadit před vozidlo nebo vozidla, která hodlá předjet Řidič nesmí předjíždět. Nemá-li před sebe rozhled na takovou vzdálenost, která je nutná k bezpečnému předjetí, jestliže by se nemohl bezpečně zařadit před vozidlo nebo vozidla, která hodlá předjet, jestliže by ohrozil nebo omezil protijedoucí řidiče nebo ohrozil jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích Řidič, který při předjíždění vybočuje ze směru jízdy, musí dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozit ani omezit řidiče jedoucí za ním. Řidič musí dát znamení o změně směru jízdy při předjíždění cyklisty. Paragraf 17, odst. (5), písm. f) Řidič nesmí předjíždět

Řidič nesmí předjíždět na křižovatce a v těsné blízkosti před ní; tento zákaz neplatí: Otázka č. 06060359/2 body. 7/14 . Na hlavní pozemní komunikaci. Pokud je vozidlo řádně osvětleno. Dává-li řidič řádně a včas znamení o změně směru jízdy Na dálnici a silnici pro motorová vozidla podle § 36 odst. 4 řidič nákladního automobilu o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg a řidič jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 m, nesmí předjíždět jiné vozidlo, pokud k jeho předjetí nemá dostatečnou rychlost, takže by omezil v jízdě ostatní vozidla.

Testová otázka - Vítejte na www

  1. 5) Řidič nesmí předjíždět. a) nemá-li před sebe rozhled na takovou vzdálenost, která je nutná k bezpečnému předjetí, b) jestliže by se nemohl bezpečně zařadit před vozidlo nebo vozidla, která hodlá předjet
  2. 160. otázka 06060231 Řidič nesmí předjíždět: 161. otázka 06060209 Řidič smí jet jen takovou rychlostí: 162. otázka 06060184 Řidiči protijedoucích vozidel se vyhýbají: 163. otázka 06060223 Při odbočování na křižovatce nebo na místo ležící mimo pozemní komunikaci: 164. otázka 06060232 Při odbočování řidič nesmí
  3. Spousta řidičů je přesvědčena, že na křižovatce se nesmí předjíždět. Nevím odkud se tento názor vzal, ale toto je předmětem debaty s většinou řidičů. Více krát se mně stalo, že při předjíždění před křižovatkou proti mně odbočilo z vedlejší doprava auto a ještě si klepal na čelo, co že tam dělám

Pokud signalizuje odbočení vlevo včas a zpomaluje, řidič za ním ho nesmí předjíždět. +23 / 0 doporučit. 14.7.2021 18:30 J56a67n 14T73a56r90a40b12a 4186286179519. Odbočit na místo lezici mimo silnici se přes jednoduchou souvislou čáru smí. +23 / 0 doporučit. 14.7.2021 13:00 J. (5) Řidič nesmí předjíždět a) nemá-li před sebe rozhled na takovou vzdálenost, která je nutná k bezpečnému předjetí, b) jestliže by se nemohl bezpečně zařadit před vozidlo nebo vozidla, která hodlá předjet, c) jestliže by ohrozil nebo omezil protijedoucí řidiče nebo ohrozil jiné účastníky provoz [11080021] (02.08.2011) Řidič nesmí předjíždět: A na přechodu pro chodce nebo na přejezdu pro cyklisty a bezprostředně před nimi. B bezprostředně za přechodem pro chodce nebo za přejezdem pro cyklisty. C na křižovatce s řízeným provozem..

PŘEDJÍŽDĚNÍ Řidič NESMÍ předjíždět a) nemá-li před sebe rozhled na takovou vzdálenost, která je nutná k bezpečnému předjetí, b) jestliže by se nemohl.. Řidič nesmí předjíždět: a) nemá-li před sebe rozhled na takovou vzdálenost, která je nutná k bezpečnému předjetí, b) jestliže by se nemohl bezpečně zařadit před vozidlo nebo vozidla, která hodlá předjet, c) jestliže by ohrozil nebo omezil protijedoucí řidiče nebo ohrozil jiné účastníky provozu na pozemních. Bacha na B21a! Problém je v tom, že dost často je současně se začátkem plné čáry vedle silnice dopravní značka B21a - Zákaz předjíždění.Ta tedy výše uvedenou fintu vylučuje, ale zároveň se k ní váže výjimka.Můžete předjíždět vozidla nemotorová, to znamená cyklisty, dále chodce, jezdce na zvířatech a dokonce jsou ve výjimce i motocykly, ovšem jen ty bez. (4) Řidič nákladního automobilu o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg a řidič jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 m, nesmí předjíždět jiné vozidlo, pokud k jeho předjetí nemá dostatečnou rychlost, takže by omezil v jízdě ostatní vozidla svou výrazně nižší rychlostí jízdy Tomuto se věnuje § 17, který říká, že řidič nesmí předjíždět: a) nemá-li před sebe rozhled na takovou vzdálenost, která je nutná k bezpečnému předjetí, b) jestliže by se nemohl bezpečně zařadit před vozidlo nebo vozidla, která hodlá předjet

Řidič nesmí předjíždět: - Autoweb

Řidič vozidla vzadu nesmí předjíždět vozidlo, které odbočuje doleva. Jak vidno, klíčový pro posouzení odpovědnosti aktérů je správně definovat okamžik, kdy odbočování započalo. jizlivec. 1.8.2021 v 13:5 Kdy se nesmí předjíždět? Výčet zákonů pro úplnost doplníme o poslední informaci ze zákona č. 361/2000 sbírky, kde se v paragrafu 17 mimo jiné dočteme, že řidič nesmí předjíždět, jestliže by se nemohl bezpečně zařadit před vozidlo nebo vozidla, která hodlá předjet Podle mého se řidič předjíždějícího vozidla zachoval bezohledně svou jízdou. Jinak: 1) řidič předjíždějícího vozidla ( který pořizoval záznam ) se dopustil přestupku tím, že porušil zákon 361/2000 Sb. § 17 odst.5 písm d) Řidič nesmí předjíždět na přechodu pro chodce a bezprostředně před ním (5) Řidič nesmí předjíždět a) nemá-li před sebe rozhled na takovou vzdálenost, která je nutná k bezpečnému předjetí, b) jestliže by se nemohl bezpečně zařadit před vozidlo nebo vozidla, která hodlá předjet Jedno auto sjíždí do středního pruhu zprava, druhé do něj chce vjíždět zleva. Kdo má v takové situaci na tříproudé silnici přednost? Základní učivo autoškoly dělá řadě šoférů problémy. Správné řešení je přitom zcela jednoznačně popsané zákonem. I když někomu se může zdát nelogické

(5) Řidič nesmí předjíždět e) dává-li řidič vpředu jedoucího vozidla znamení o změně směru jízdy vlevo a není-li možné předjetí vpravo podle odstavce 1 nebo předjetí v dalším volném jízdním pruhu vyznačeném na vozovce v tomtéž směru jízdy. § 21 zákona 361/2000 Sb. k tomu říká Návrh totiž stanoví, že řidič motorového vozidla nesmí předjíždět, když což spadá pod skutkovou podstatu přestupku dle § 125c odst. 1 písm.f) bod 7 zákona č. 361/2000 Sb., doplňuje právnické vysvětlení mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka Řidič vozidla nesmí předjíždět ostatní, nebo se snažit předjet, pokud by tím ohrožoval nebo omezoval ostatní účastníky silničního provozu 1 IRSKO Pravidla na silnicích Jízda na levé straně, předjíždění vpravo 2021. Testy z autoškoly by měl každý aktivní řidič zvládnout vždycky na plný počet. Jestli je to ale už nějaký pátek, co jste se výuce věnovali, možná se vám některé zásady a pravidla vykouřily z hlavy. Anebo taky ne. Jak jste na tom? Otestujte se! Znát pravidla silničního provozu a zásady bezpečné jízdy, vědět. V případě řidiče bílého nákladního vozidla, který byl zachycen při manévru palubní kamerou porušil zákon o provozu na pozemních komunikacích, konkrétně § 17, odst. 5, písm. b)řidič nesmí předjíždět, jestliže by se nemohl bezpečně zařadit před vozidlo nebo vozidla, která hodlá předjet, vysvětluje.

Na železničním přejezdu nesmí předjíždět další vozidla, otáčet se a couvat. Na železničním přejezdu a ve vzdálenosti 15 metrů před ním a za ním nesmí zastavit a stát. Řidič nesmí užít dálková světla, mohl-li by být oslněn strojvedoucí vlaku nebo řidič protijedoucího vozidla b) zákona č. 361/2000 Sb.: Řidič nesmí předjíždětjestliže by se nemohl bezpečně zařadit před vozidlo nebo vozidla, která hodlá předjetZ faktické situace v koloně plyne, že předjíždět vedlejším pruhem prakticky nebude možné, protože to je kolona a není tam místo 06060361: Řidič jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 m, nesmí předjíždět jiné vozidlo: Pokud k jeho předjetí nemá dostatečnou rychlost, takže by omezil v jízdě ostatní vozidla svou výrazně nižší rychlostí jízdy Řidič nesmí předjíždět: Nemá-li před sebe rozhled na takovou vzdálenost, která je nutná k bezpečnému předjetí. Nemá-li před sebe rozhled na vzdálenost nutnou k bezpečnému předjetí; to neplatí na jednosměrné pozemní komunikaci a při předjíždění cyklistů. V noci

TRAGÉDIE NA SILNICI: Řidič kamionu (27) smetl cyklistu a

Už jsem o cyklonovele psal, ale raději zopakuji, v čem tkví. Existují nyní dva alternativní návrhy. Paragraf 17 silničního zákona by nově zněl: Řidič motorového vozidla nesmí předjíždět, jestliže by nedodržel bezpečný boční odstup při předjíždění cyklisty Další možné přestupky na železničním přejezdu. Pamatujte na to, že dle § 17 / 5g Řidič nesmí předjíždět na železničním přejezdu a v těsné blízkosti před ním.. Tady strašně záleží na tom, jak to budou chtít policisté kvalifikovat. Hrozí, že to budou chtít kvalifikovat jako závažné porušení. (5) řidič nesmí předjíždět b) jestliže by se nemohl bezpečně zařadit před vozidlo nebo vozidla, která hodlá předjet, Výklad právníka : Řidiči se zde zakazuje předjíždět vozidlo nebo více vozidel v případech, kdy jsou před předjížděným vozidlem pouze takové vzájemné rozestupy, že by v případě potřeb

Autoškola testy - otázka 0606035

Řidič jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 m, nesmí předjíždět jiné vozidlo: Pokud k jeho předjetí nemá dostatečnou rychlost, takže by omezil v jízdě ostatní vozidla svou výrazně nižší rychlostí jízd Řidič v žádném případě nesmí začít předjíždět, pokud už je sám předjížděn. A i to že odjel od nehody, je porušení zákona. Souhlasím (+0) Nesouhlasím (-0) Odpovědět fleg @ Wikan , 07.04.2014 10:36 #

Předjíždění: Kdy smíte, kdy nesmíte a jaké jsou sankce

dvěma koly, např. řidič osobního vozidla může předjet na řidiče motocyklu, ale řidič motocyklu nesmí předjíždět osobní vozidlo. V nepříznivých povětrnostních podmínkách, kdy je viditelnost nižší než 50 m, nesmí vozidla nad 7,5 tuny předjíždět Tohle podle mě není pravda, viz. příslušná pasáž v zákoně: (5) Řidič nesmí předjíždět e) dává-li řidič vpředu jedoucího vozidla znamení o změně směru jízdy vlevo a není-li možné předjetí vpravo podle odstavce 1 nebo předjetí v dalším volném jízdním pruhu vyznačeném na vozovce v tomtéž směru jízdy, - což je přesně případ jízdy po dálnici. Řidič nesmí předjíždět mimo jiné: na přechodu pro chodce nebo na přejezdu pro cyklisty a bezprostředně před nimi. Při odbočování řidič nesmí mimo jiné: Ohrozit řidiče jedoucí za ním a musí dbát zvýšené opatrnosti. Autobus s označením Označení autobusu přepravujícího děti zastavil v označené zastávce 88 Likes, 0 Comments - Nauč se řídit.cz (@naucseridit.cz) on Instagram: Řidič nesmí předjíždět na křižovatce a v těsné blízkosti před ní; tento zákaz neplatí na hlavn

Předjíždění - pravidla a sankce - Autoweb

Řidič musí dát znamení o změně směru jízdy při předjíždění cyklisty. (5) Řidič nesmí předjíždět d) na přechodu pro chodce nebo na přejezdu pro cyklisty a bezprostředně před nimi ním , Zastavení a stání § 27 Zastavit a stát nesmí řidič nově také na přejezdu pro cyklisty. (1) Řidič nesmí zastavit a stá Na komunikaci označené touto dopravní značkou řidič nesmí předjíždět: Uvedená vozidla lze při jízdě křižovatkou předjíždět, samozřejmě s dostatečným bočním odstupem. Kromě toho musí řidič dát znamení o změně směru jízdy i při předjíždění cyklisty. 3 (4) Řidič předjížděného vozidla nesmí zvyšovat rychlost jízdy ani jinak bránit předjíždění. (5) Řidič nesmí předjíždět a) nemá-li před sebe rozhled na takovou vzdálenost, která je nutná k bezpečnému předjetí Dle zákona o provozu na pozemních komunikacích řidič nesmí předjíždět: - nemá-li před sebe rozhled na takovou vzdálenost, která je nutná k bezpečnému předjetí. Bohužel, na tohle nejsme asi od přírody vybaveni nejlépe, protože lidský mozek má tendenci vzdálenost nadhodnocovat, ale rychlost (protijedoucích) podhodnocovat

(5) Řidič nesmí předjíždět g) na železničním přejezdu a v těsné blízkosti před ním. § 24 Otáčení a couvání (4) Řidič nesmí otáčet a couvat e) na železničním přejezdu a v jeho těsné blízkosti, Zastavení a stání § 27 (1) Řidič nesmí zastavit a stá c) zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, chrání i řidiče jedoucího za řidičem, který hodlá předjíždět, neboť jde o jiného účastníka provozu na pozemních komunikacích, který nesmí být manévrem předjíždějícího řidiče ohrožen; § 17 odst. 2 citovaného zákona ho z této ochrany nevyjímá Naprosto zásadní je právě dodržení bezpečné vzdálenosti, když řidič předjíždí cyklistu. V návrhu novely se v paragrafu 17 silničního zákona doplňuje odstavec 6: Řidič motorového vozidla nesmí předjíždět, jestliže by nedodržel bezpečný boční odstup při předjíždění cyklisty

Na přechodu pro chodce a bezprostředně před ním nesmí řidič předjíždět (§ 17 odst. 5 písm. d) ani otáčet (§ 24 odst. 4 písm. c). Na přechodu pro chodce a ve vzdálenosti 5 metrů před ním nesmí řidič zastavit ani stát (§ 27 odst. 1 písm. c) V džungli dopravních předpisů, značek, nařízení, vyhlášek a kdo ví čeho ještě, už se mnohdy nevyznají ani právníci, natož pak řidiči. I některé zavedené předpisy však mnozí řidiči chápou špatně, případně je dodržují tak úzkostně, až je to vlastně na škodu, a spíše tím vyvolávají nebezpečné situace Řidič: nesmí předjíždět jiná vozidla na přechodu pro chodce a bezprostředně před ním, musí dbát zvýšené opatrnosti zejména vůči dětem, osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, osobám těžce zdravotně postiženým a zvířatům, brát ohled na vozidlo přepravující děti, řidiče začátečníka nebo osobu. Předjíždět v některých situacích může být nebezpečné vždy, v jiných situacích pouze za splnění dalších podmínek. Na první skupinu pamatuje § 17 odst. 5 ZPPK. Řidič tak nesmí podle tohoto ustanovení předjíždět, pokud: před sebe nemá rozhled na takovou vzdálenost, aby mohl bezpečně předjet

(4) Řidič předjížděného vozidla nesmí zvyšovat rychlost jízdy ani jinak bránit předjíždění. § 12 Jízda v jízdních pruzích (1) Mimo obec se na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy jezdí v pravém jízdním pruhu Navíc už dnes existují paragrafy na to, aby pomalé předjíždění bylo postižitelné podle zákona 361/2000, § 36, odstavec 4, který říká: Řidič nákladního automobilu o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg a řidič jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 m, nesmí předjíždět jiné vozidlo, pokud k.

Předjíždění na křižovatce

Nové pravidlo předjíždění cyklistů přináší zmatky a komplikuje standardně zažitá pravidla. Cyklisté na silnici jsou velké téma a důvodem mnoha hádek. A situaci rozhodně neuklidnil nový návrh zákona o jejich předjíždění. Ten byl navržen s cílem ochránit tuto rizikovou skupinu. Někteří nové pravidlo vítají. Podle silničního zákona řidič nesmí předjíždět mimo jiné v případě, jestliže by ohrozil nebo omezil protijedoucí řidiče nebo ohrozil jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích. Video má na facebooku přes 180 tisíc zhlédnutí a většina diskutujících se shoduje, že by měl šofér kamionu odevzdat. Řidič jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 m, nesmí předjíždět jiné vozidlo: Pokud k jeho předjetí nemá dostatečnou rychlost, takže by omezil v jízdě ostatní vozidla svou výrazně nižší rychlostí jízd (3) Řidič, který se po předjetí zařazuje před vozidlo, které předjel, musí dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozit ani omezit řidiče vozidla, které předjel. (4) Řidič předjížděného vozidla nesmí zvyšovat rychlost jízdy ani jinak bránit předjíždění. [/i](5) Řidič nesmí předjíždět A to proto, že řidič předjíždějícího vozidla v dané situaci nesmí předjíždět - zpravidla kvůli §17 (5) písm a) (řidič nesmí předjíždět, nemá-li před sebe rozhled na takovou vzdálenost, která je nutná k bezpečnému předjetí) a c) (jestliže by () ohrozil jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích.

Podle něj řidič nesmí předjíždět . a) nemáli -před sebe rozhled . na takovou vzdálenost, která je nutná k é-bezpečn mu předjetí, b) jestliže by se nemohl zařaditbezpečně před vozidlo . nebo vozidla, která hodlá předjet, c) jestliže by ohrozil nebo omezil protijedoucí řidiče nebo ohrozil jiné účastník (6) Řidič motorového vozidla nesmí předjíždět, jestliže by nedodržel bezpečný boční odstup při předjíždění cyklisty. Bezpečným bočním odstupem při předjíždění cyklisty se rozumí vzdálenost mezi nejbližšími okraji motorového vozidla, přípojného vozidla nebo nákladu a jízdního kola, přívěsného.

§ 17 - Předjíždění : Zákon o provozu na pozemních

Řidič předjížděného vozidla nesmí zvyšovat rychlost jízdy ani jinak bránit předjíždění. Řidič nesmí předjíždět (mimo jiné) na přechodu pro chodce a bezprostředně před ním, dává-li řidič vpředu jedoucího vozidla znamení o změně směru jízdy vlevo a není-li možné předjetí vpravo (podle odstavce 1) 7. Řidič nesmí vypít alkoholický nápoj 1) hned po skončení jízdy 2) ještě hodinu po skončení jízdy 3) během jízdy 8. Řidič nesmí předjíždět: 1) nemá-li před sebe rozhled na takovou vzdálenost, která je nutná k bezpečnému předjetí 2) pokud před tím nedal zvukové výstražné znamen Řidič nesmí předjíždět: f) na křižovatce a v těsné blízkosti před ní; tento zákaz neplatí 1. jde-li o předjíždění jízdních kol, mopedů a motocyklů bez postranního vo****u Lubomír Sazeček 01.05.21 Kdo chce ten může, kdo nechce hledá důvody Řidič nesmí ohrozit - a děje se to? Začněme tím, že máme zákon, který říká, že řidič nesmí ohrozit. A to prý stačí, protože nehod, kdy je cyklista sražen autem zezadu není dost na to, aby bylo třeba zákon měnit. Stěžují-li si tedy odpůrci 1,5metrového bočního odstupu, že nepůjde předjíždět.

Mýty a fakta o předjíždění - BusinessCa

Řidič nesmí předjíždět na křižovatce je místo, v němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují; za křižovatku se nepovažuje vyústění polní nebo lesní cesty nebo jiné účelové pozemní komunikace na jinou pozemní komunikaci a v těsné blízkosti před ní; tento zákaz nepla § 27 odst. 1 písm. c): Řidič nesmí zastavit a stát na přechodu pro chodce nebo na přejezdu pro cyklisty a ve vzdálenosti kratší než 5 m před nimi. V současné době je zakázáno předjíždět na přechodech pro chodce či v blízkosti před nimi. Nová úprava zavádí od 1. srpna tuto povinnost i pro přejezdy pro cyklisty Řidič nesmí předjíždět: nemá-li před sebe bezpečný rozhled, nemohl by se bezpečně zařadit před předjetá vozidla, jestli-že by ohrozil nebo omezil protijedoucí řidiče, či ostatní účastníky provozu, na přechodu pro chodce a bezprostředně před ním - na železničním přejezdu nesmí řidič předjíždět další vozidla, otáčet se a couvat. 17.4.2021 Diskuze. železniční přejezd, okres Třebíč, Kraj Vysočina, Polsko; Hlavní zprávy. 2 AKTUALIZOVÁNO Autobus se u Bíteše srazil s osobákem: pro řidiče auta letěl vrtulník Ke srážce autobusu a osobního auta, která se. Výrobci si mohou vybrat ze čtyř možností, jak má vůz řidiče na překročení rychlosti upozornit Podle předpisu systém ISA nesmí v žádném okamžiku jízdy řidiče omezovat V roce 2019 vzbudil značnou pozornost návrh, podle kterého měla být od roku 2022 rozšířena povinná výbava aut prodávaných v EU

PPT - Pravidla provozu vozidel na pozemních komunikacíchPředjížděníB21a - Zákaz předjíždění : ZákrutaExkluzivně: Řídili jsme safety car mosteckého okruhu