Home

Gamogonie prvoci

Předmět: Biologie Přidal(a): Jaku

gamogonie - vznik mikro- a makrogamet KONJUGACE (pouze u nálevníků; základem pohl. rozmnožování je výměna gen. materiálu - prvoci ho využívají v době nepříznivých podmínek) 1. spojení 2 nálevníků buněčnými ústy 2. makronukleus se rozpadá, mikronukleus se mitózou namnoží na Asi 2500 druhů. Výhradně cizopasní, specializovaní prvoci, mají složitý vývojový cyklus, zpravidla se třemi procesy: 1) opakovaná schizogonie čili merogonie. 2) gamogonie - encystovaná zygota. 3) sporogoni Kopulace= gamogonie- buňky se diferencují v gamety, ty mohou být dvojího typu Prvoci saprofytičtí = živí se odumřelými organickými zbytky, bioindikátory - nálevníci; Prvoci komenzální = žijí ve střevech obratlovců, neškodí- měňavka střevní.

Gamogonie (kopulace) - v určité době se prvok chová jako gameta, dochází ke splynutí zygota a s ní nový prvok Konjugace (spájení) Metageneze (rodozměna) - střídání pohl. a nepohl. Generace Výskyt - vlhko, púda, voda, i polární oblasti (ve formě cyst), KOSMOPOLITN říše: Prvoci (Protozoa) - tělo tvoří jediná buňka vykonávající všechny základní funkce - povrch tvoří plazmatická membrána nebo b.st.(protein, polysacharid), někdy schránky gamogonie = tvorba pohlavních buněk - složité životní cykly u parazitů, střídání hostitelů a pohlavního a nepohlavního typu. Říše: PRVOCI (PROTOZOA) (Pozn: systematicky také řazeni do skupiny PROTISTA, která zahrnuje všechny jednobuněčné organizmy) - eukarya, jednobuněční, mikroskopičtí - kosmopolité, většinou žijí ve vodě, vlhku, v půdě, často i jako parazité nebo symbionti, nejvíce jim vyhovuj

Podříše PROTOZOA - PRVOC

  1. - pohlavní - gamogonie - vznik pohlavních buněk (gamet) - výtrusovci **, n ěkterá Heliozoa - bentičtí prvoci - řádov ě až 10 5 na ml sedimentu (mikroflagellata; Fenchel, 1987) - n ěkte ří bi číkovci (bi čivky) - améby (Pelomyxa , Amoeba proteus ), krytenky, slunivk
  2. Parazitičtí prvoci - maturitní otázka z biologie. Podobné dokumenty. Ekologie - maturitní otázka z biologie. Více . Triblastica (Trojlistí) - Otázky z biologie a chemie. Více . Stavba rostlinného těla - maturitní otázka z biologie. Více . tisk - Skyrim. Více . biologie lab. Více.
  3. Prvoci. Prvoci (Protozoa) Vědní obor - protozoologie. Vývojově nejstarší a nejjednodušší živočichové. Kosmopolité = všudypřítomní. Mikroskopické rozměry. Jednobuněčné organismy - 1 buňka vykonává všechny životní funkce. Eukaryotická buňka - cytoplazmatická membrána, pelikula, organely, cytoplazma, jádro
  4. Transcript Prvoci3. Říše: Prvoci Kmen: Bičíkovci (Mastigophora) Kmen: Kořenonožci (Rhizopoda) Kmen: Paprskovci (Actinopoda) Kmen: Hlenky (Myxetozoa) Kmen: Nádorovky (Plasmodiophorida) Kmen: Výtrusovci (Sporozoa) Kmen: Nálevníci (Ciliophora) Kmen: Krásnoočka (Euglenozoa) Kmen: Obrněnky (Dinozoa) Charakteristika: jednobuněčná eukaryota, volně žijící i parazitičtí Eukaryota.
  5. 1 8. PRVOCI, HOUBY, ŽAHAVCI A. Stavba buňky prvoků, charakteristika a zástupci jednotlivých kmenů prvoků, jejich význam.

3. PRVOCI-zařazení: nadříše: Eukaryota; říše:Prvoci-nejjednodušší a vývojově nejnižší živočichové - tělo tvořeno jednou buňkou, která vykonává všechny životní děje, autotrofní a heterotrofní-výskyt: kosmopolitní (žijí po celém světě), volně i v tělech ostatních organism Říše Prvoci Říše Chromista (hnědé řasy, rozsivky a jiné) Říše Rostliny Říše Houby Říše Živočichové Prvních 5 skupin (praprvoci, prvoci, chromista, rostliny, houby) obsahují jednobuněčná eukaryota (protista). Skupina živočichové je pravděpodobně tvořena pouze mnohobuněčnými organismy, tj. bez protist Prvoci. z lat. protozoa= prvotní živočichové . - gamogonie,sporogamie (pohlavní) Řád krvinkovky- druh Plasmodium (zimnička)- malárie - přenos komáry,snižuje počet krvinek - v lidském těle dochází ke schizogamii - nejhorší varianta- tropická malárie ( tropy,bažiny, močály

Přehled zoologického systému Maturitní otázky z biologie

kopulace (gamogonie)-u parazitů, střídá se s nepohlavním rozmnožováním konjugace - viz. pracovní list Trepka velká Nejsložitější rozmnožování mají parazitičtí prvoci - střídají hostitele i oba typy rozmnožování (výtrusovci Komentáře . Transkript . Prvoci Rozmnožování zabezpečuje vznik potomstva. Rozlišujeme rozmnožování nepohlavní a pohlavní. Nepohlavní (asexuální) rozmnožování. Nepohlavní rozmnožování znamená, že z části jednoho rodičovského organismu vzniká nový, geneticky identický jedinec - vlastně klon. Je to častý způsob reprodukce u organismů, které mají Protozoa(PRVOCI) aktivněse pohybující(Ruppert &Barnes 1994) a fagotrofní(Fenchel 1987) protista bičíkatíprvoci + améby + nálevníci. Taxonomie. pohlavní- gamogonie (některáHeliozoa) konjugace (nálevníci) autogamie (Paramecium) encystace (nepříznivépodmínky) polymorfníživotnícykly Rozmnožovánía životnícykl Žijí v teplých přímořských oblastech. Houby. Mořští i sladkovodní živočichové, dospělí jsou přisedlí a dorůstají se až 3 metrů. Tělo. Pohárek s otvory, póry nasávají vodu do vnitřní dutiny. Vyvrhovací otvor (osculum). Houby se skládají z 2 vrstev buněk. Buněk epitelového typu (povrch), stěna z kontraktilních.

Prvoci, BI - Biologie - - unium

Volně žijící i parazitičtí prvoci. Vědecký název pochází z pohybových organel - brv resp. řasinek (cilie), jež slouží k pohybu a k přihánění potravy. Jde vlastně o krátké bičíky. Modifikacemi brv jsou např. cirria membranelyvzniklé splynutím brv. Pod buněčnou membránou je složitý systém mikrotubulů a fibril. Prvoci NaŠprtej.c. rozmnožování (konjugace - výměna části mikronuklea, gamogonie - tvorba pohlavních buněk). Významná je schopnost tvorby cyst (nálevníci) či spor (výtrusovci) k přečkání nepříznivých podmínek. Prvoci žijí hlavně ve vodě (sladké i slané), která jim slouží k pohybu, ale také v půdě Struktura. Buněčná biologie. Buňka . Typy buněk; Rostlinná buňka; Živočišná buňk Prvoci, houby, žahavci Říše: Prvoci (protozoa) Buňka prvok Kategorie: Biologie Typ práce: Maturitní otázky Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady Charakteristika: Práce obsahuje tři podrobně zpracovaná maturitní témata týkající se živočišné říše obecně a posléze prvoústých živočichů.Zpracování je obsáhlé, takže si každý najde v jednotlivých otázkách kapitolu, která mu.

Eve

Prvoci, houby, žahavci - pwdogm

  1. Chromalveolata - ZOOLOGI
  2. Konjugace prvoci - konzumenti
  3. ELU
  4. Prvoci, houby, žahavci - sites