Home

Dvojstředový čtyřúhelník

Konstrukční úlohy - Přehled čtyřúhelníků

Dvojstředový čtyřúhelník - Wikiwan

lze-li mu opsat kružnice, čtyřúhelník nazýváme tečnový, lze-li mu vepsat kruž- nice. čtyřúhelník nazýváme dvojstředový, je-li tečnový i tětivový. Věta 1) tětivový čtyřúhelník - čtyřúhelník, kterému lze opsat kružnici 2) tečnový čtyřúhelník - čtyřúhelník, kterému lze vepsat kružnici 3) dvojstředový čtyřúhelník - čtyřúhelník, kterému lze opsat i vepsat kružnic Dvojstredový štvoruholník je štvoruholník, ktorému môžeme opísať aj vpísať kružnicu. Je to teda zároveň tetivový aj dotyčnicový štvoruholník.Najjednoduchší príklad na dvojstredový štvoruholník je štvorec.Zložitejšími súmernými typmi sú dvojstredový rovnoramenný lichobežník a pravouhlý deltoid.. Vlastnosti. 1Tzv. dvojstředový čtyřúhelník je takový, kterému lze zároveň vepsat i opsat kružnice, což není zcela běžná vlastnost. Nejjednodušším příkladem dvojstředového čtyřúhelníku je čtverec.

Dvojstředový čtyřúhelník - cs

 1. Čtyřúhelník nazveme dvojstředový, právě když existuje kružnice jemu vepsaná i opsaná. (a) Rozhodněte, jestli čtverec je jediný dvojstředový čtyřúhelník s kolmými úhlopříčkami. (2 bod y) (b) V rovině je dán trojúhelník ABC. Na kružnici opsané trojúhelníku ABC nalezněme bod
 2. Dvojstředový čtyřúhelník. Tětivový čtyřúhelník Tečnový čtyřúhelník Dvojstředový čtyřúhelník. Title: Mnohoúhelník Author: Michal Created Date: 5/29/2013 10:55:45 AM.
 3. Pro konvexní čtyřúhelník musí platit, že všechny jeho vnitřní úhly jsou větší než 0° a menší než 180°, zatímco nekonvexní čtyřúhelník má právě jeden úhel větší než 180° a menší než 360°. Dále se budeme zabývat pouze konvexními čtyřúhelníky a slovo konvexní budeme vynechávat
 4. Deltoid a Čtyřúhelník · Vidět víc » Dvojstředový čtyřúhelník. Čtyřúhelník, kterému je možné opsat i vepsat kružnici označujeme jako dvojstředový. Nový!!: Deltoid a Dvojstředový čtyřúhelník · Vidět víc » Kalec. Kalec je zaniklá vesnice, ze které se dochoval hospodářský dvůr, v severní části okresu.
 5. Tečnový čtyřúhelník a Dvojstředový čtyřúhelník · Vidět víc » Geometrický útvar. Jehlan, koule a krychle v prostoru Geometrický útvar je souhrn geometrických objektů, nejčastěji bodů, přímek či rovin. Nový!!: Tečnový čtyřúhelník a Geometrický útvar · Vidět víc » Kosočtvere

Dvojstředový čtyřúhelník : définition de Dvojstředový

Konstrukční úlohy - Čtyřúhelní

Čtyřúhelník, jemuž lze opsat kružnici, se nazývá tětivový čtyřúhelník. Věta: Součet protějších úhlů tětivového čtyřúhelníku je . Definice: Čtyřúhelník, jemuž lze vepsat kružnici, se nazývá tečnový čtyřúhelník

Čtyřúhelník - Wikipedi

 1. Konstrukční úlohy - Přehled čtyřúhelník
 2. Dvojstredový štvoruholník - Wikipédi

Čtyřúhelník - cs

 1. Deltoid - Uniepedi
 2. Tečnový čtyřúhelník - Uniepedi
 3. opsat - Synonyms of opsat Antonyms of opsat Definition
 4. tečnový čtyřúhelník - češtině definice, gramatika
 5. Čtverec - Wikipedi
 6. tětivový čtyřúhelník - češtině definice, gramatika
 7. Deltoid - Multimediaexpo

Čtyřúhelník : definition of Čtyřúhelník and synonyms of

 1. deltoid - Synonyms of deltoid Antonyms of deltoid
 2. 66 Planimetrie - yumpu
 3. EO
 4. Popisování čtyřúhelníku, Geometrie 3. ročník, strana 39, úvod A