Home

Zákon o obchodních korporacích komentář

Zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb

  1. Druhé vydání úspěšného komentáře zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., doplňuje a podstatně aktualizuje vydání první. Výklad reflektuje veškeré změny, k nimž v komentované oblasti došlo, a reaguje na rozsáhlou novelu č. 33/2020 Sb., účinnou od 1. 1. 2021, a na novelu č. 163/2020 Sb. týkající se úpravy družstev, jež je účinná od 1
  2. Zákon o obchodních korporacích - Komentář, 2. vydání . Jan Lasák, Jan Dědič, Jarmila Pokorná, Zdeněk Čáp a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s. Druhé vydání úspěšného komentáře zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., doplňuje a podstatně aktualizuje vydání první
  3. Zákon o obchodních korporacích. Komentář 2. vydání — Academia. Úvod. Ekonomie, právo, zákony. Zákony a právo. Zákon o obchodních korporacích. Komentář 2. vydání. Zákon o obchodních korporacích. Komentář 2. vydání
  4. Druhé vydání úspěšného komentáře zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., doplňuje a podstatně aktualizuje vydání první. Výklad reflektuje veškeré změny, k nimž v komentované oblasti došlo, a reaguje na rozsáhlou novelu č. 33/2020 Sb., účinnou od 1. 1. 2021, a na novelu č. 163/2020 Sb.
  5. Zákon o obchodních korporacích s komentářem on-line Pozor! 1. ledna 2021 se radikálně změnil zákon o obchodních korporacích (změnilo se 323 paragrafů, zruąilo se jich 11 a vloľilo 5 zbrusu nových)
  6. První komentář zákona o obchodních korporacích, který zahrnuje doprovodné zákony a daňové a účetní souvislosti!S velkým důrazem na judikaturu použitelnou i pro novou právní úpravu! Zákon o obchodních korporacích je základní součástí rekodifikace soukromého práva, která úzce souvisí s novým občanským zákoníkem. Řeší základní podmínky fungování jednotlivých druhů obchodních korporací, strukturu jejich orgánů, odpovědnost jejich členů, vklady a podíly na zisku korporací aj

První komentář zákona o obchodních korporacích, který zahrnuje doprovodné zákony a daňové a účetní souvislosti! S velkým důrazem na judikaturu použitelnou i pro novou právní úpravu! Zákon o obchodních korporacích je základní součástí rekodifikace soukromého práva, která úzce souvisí s novým občanským zákoníkem V potřebném rozsahu se komentuje jak obecná správa korporací (péče řádného hospodáře, pravidlo podnikatelského úsudku, smlouva o výkonu funkce, ručení při úpadku korporace apod.), tak zásadní aspekty koncernového práva (ovlivnění, koncern, postavení společníka v koncernu apod.) a jednotlivých obchodních korporací. Komentář rovněž předkládá výklad nové úpravy druhů podílů, akcií a kmenových listů, kumulativního hlasování, monistického.

(1) Práva a povinnosti mezi obchodní korporací a členem jejího voleného orgánu se řídí přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu, ledaže ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, nebo ze zákona plyne něco jiného. Ustanovení občanského zákoníku o správě cizího majetku se nepoužijí Ač komentář míří především na zákon o obchodních korporacích, poukazuje také na souvislosti s občanským zákoníkem a s navazujícími předpisy. Samozřejmě i nadále akcentuje eurokonformní výklad u těch pravidel, kde to vyžaduje vazba na komunitární právo Popis. Připravujeme druhé vydání úspěšného komentáře zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., které doplňuje a podstatně aktualizuje vydání první. Výklad reflektuje veškeré změny, k nimž v komentované oblasti došlo, a reaguje na rozsáhlou novelu č. 33/2020 Sb., která bude účinná od 1. 1

Druhé, přepracované vydání komentáře zákona o obchodních korporacích nabízí odpovědi na sporné otázky a výklad v souvislostech. O velkých změnách zákona a jejich promítnutí v praxi, psaní komentáře v širokém autorském kolektivu i vyhlídkách, které se dají očekávat v oblasti korporátního práva, jsme si povídali s vedoucím autorem Janem Lasákem

Zákon o obchodních korporacích - Komentář od 2 427 Kč z nabídky 1 e-shopů Porovnejte ceny a parametry Zákon o obchodních korporacích - Komentář na Pricemanii a ušetřete až do 60 % Petr Šuk: Zákon o obchodních korporacích Komentář | SROVNAME.cz Vše Elektronika Počítače a kancelář Domácí spotřebiče Nábytek a bytové doplňky Dům, byt a zahrada Chovatelské potřeby Auto-moto Oblečení a móda Zboží pro děti Knihy, filmy, hry Kosmetika a zdraví Sport a fitness Hobby, koníčky Stavebniny Sexuální a. Zákon o obchodních korporacích Autor Štenglová, Havel, Cileček, Kuhn, Šuk. Předkládaný komentář navazuje na dosavadní úspěšný komentář k obchodnímu zákoníku. Mezi jeho autory najdete jak tvůrce zákona o obchodních korporacích, tak soudce Nejvyššího soudu, vysokoškolské pedagogy a advokáty. Předkládá prot celý popi Zákon o obchodních korporacích 90/2012 Sb.. Komentář - 2. vydání. Připravujeme druhé vydání úspěšného komentáře zákona o obchodních korporacích, které doplňuje a podstatně aktualizuje vydání první. Výklad reflektuje veškeré změny, k nimž v komentované oblasti došlo,..

Zákon o obchodních korporacích: komentář. I. díl (§ 1 až 343). 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 1578 pp. ISBN 978-80-7478-537-5. Other formats: BibTeX LaTeX RIS } Basic information; Original name: Zákon o obchodních korporacích: komentář. I. díl (§ 1 až 343) Name in Czech. Zákon o obchodních korporacích. Komentář, 3. vydání Bez DPH: 2 900,00 Kč S DPH: 3 190,00 K Zákon o obchodních korporacích AKTUÁLNÍ I PRO ROK 2015 S NOVÝM KOMENTÁŘEM!Zákon o obchodních korporacích je jedním z klíčových předpisů nového soukromého práva. Přinášíme plné znění zákona s..

Zákon o obchodních korporacích, 2

O čem je kniha Zákon o obchodních korporacích. Komentář? Mezi jeho autory najdete jak tvůrce zákona o obchodních korporacích, tak soudce Nejvyššího soudu, vysokoškolské pedagogy a advokáty. Předkládá proto možné praktické i teoretické výklady a řešení otázek a problémů, které přináší nové soukromé právo Z důvodu uzavření knihovny je až do 3.1.2021 zablokována možnost zadávání požadavků na výpůjčky. Děkujeme za pochopení Z důvodu uzavření knihovny je až do odvolání zablokována možnost zadávání požadavků na výpůjčky. Děkujeme za pochopení

Předkládaný komentář navazuje na dosavadní úspěšný komentář k obchodnímu zákoníku. Mezi jeho autory najdete jak tvůrce zákona o obchodních korporacích, tak soudce Nejvyššího soudu, vysokoškolské pedagogy a advokáty. Předkládá proto možné praktické i teoretické výklady a řešení otázek a problémů, které přináší nové soukromé právo Zákon o obchodních korporacích. Komentář, 3. vydání Štenglová Ivana, Havel Bohumil, Cileček Filip, Kuhn Petr, Šuk Pet Zákon o obchodních společnostech a družstvech čili zákon o obchodních korporacích (dále jen ZOK), jako následník obchodního zákoníku, začal platit 1. 1. 2014 a od té doby byl novelizován pouze minimálně. Nyní nastala doba k jeho větší revizi a nápravě některých nejasností a doplnění chybějících ustanovení, která vyžaduje praxe nebo které by měly. Tantiémy po novele zákona o obchodních korporacích. Dne 1. ledna 2021 nabyde účinnosti novela zákona o obchodních korporacích. Novela v řadě bodů pouze vyjasňuje zákonný text a pro větší uživatelský komfort výslovně normuje závěry dovozované v soudní praxi či literatuře Všechny informace o produktu Kniha Zákon o obchodních korporacích Komentář - JUDr. Petr Šuk, Mgr. Petr Kuhn, JUDr. Filip Cileček, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Zákon o obchodních korporacích Komentář - JUDr. Petr Šuk, Mgr. Petr Kuhn, JUDr. Filip Cileček

Komentář k zákonu o obchodních korporacích Bělohlávek J. Alexander a kolektiv. Obsahuje 3 svazky! Zákon o obchodních korporacích představuje jeden z pilířů reformy občanského práva v České republice, jejíž účinnost je stanovena na 1. leden 2014. Tato reforma se dotkne všech obchodních společností, resp. všech. Zákon o účetnictví: 90/2012: Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 235/2004: Zákon o dani z přidané hodnoty: 513/1991: Obchodní zákoník: 40/1964: Občanský zákoník: 340/2013: Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí: 112/2016: Zákon o evidenci trže Další podmínkou, která musí být podle zákona o obchodních korporacích splněna, aby mohl soud rozhodnout o tom, že člen statutárního orgánu obchodní korporace ručí za její závazky, je fakt, že obchodní korporace se nacházela v hrozícím úpadku dle ustanovení § 3 odst. 4 insolvenčního zákona Podtitul: Komentář - Druhé vydání úspěšného komentáře zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., doplňuje a podstatně aktualizuje vydání první. Výklad reflektuje veškeré změny, k nimž v komentované oblasti došlo, a reaguje na rozsáhlou novelu č. 33/2020.

Zákon o obchodních korporacích: Komentář - Jan Lasák; Jan

Předkládaný komentář navazuje na dosavadní úspěšný komentář k obchodnímu zákoníku. Mezi jeho autory najdete jak tvůrce zákona o obchodních korporacích, tak soudce Nejvyššího soudu, vysokoškolské pedagogy a advokáty Kniha: Zákon o obchodních korporacích, 2. vydáníAutor: kolektiv. Předkládané druhé vydání komentáře přepracovává a rozšiřuje úspěšné vydání první. Jeho autoři, stejní jako v původním vydání, jsou významnými osobnostmi působícími jak na poli teoretickém, tak praktickém. Ač komentář míří především na. Zákon o obchodních korporacích je jedním z klíčových předpisů nového soukromého práva a s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník. Obsahuje úpravu obchodních korporací - obchodních společností (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost. Kupte knihu Zákon o obchodních korporacích. Komentář - Ivana Štenglová s 0% slevou v e-shopu za 3 190 Kč v knihkupectví Booktook.c O nás; 0. 0 Kč +420 601 581 591 Zákon o obchodních korporacích. Komentář, 3. vydání.

Zákon o obchodních korporacích. Komentář (3. vydání) Centrum Péče o zákazníky; Účet; Vítáme Vás, můžete se přihlásit nebo vytvořit účet. 0; Cart product. Jeho autoři, stejní jako v původním vydání, jsou významnými osobnostmi působícími jak na poli teoretickém, tak praktickém. Ač komentář míří především na zákon o obchodních korporacích, poukazuje také na souvislosti s občanským zákoníkem a s navazujícími předpisy Novela zákona o obchodních korporacích účinná od 1.1.2021 - Změny pro s.r.o. Přinášíme druhý díl ze série novely zákona o obchodních korporacích, která vstoupí v účinnost od 1. 1. 2021, tentokrát na téma zjednodušení zakládání nízkokapitálových společností s ručením omezeným zákon o obchodních korporacích - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu Č

Zákon o obchodních korporacích s komentářem on-lin

Zákon o obchodních korporacích: Komentář. Wolters Kluwer. ASPI_ID KO90_2012CZ. Dostupné v Systému ASPI; k tomu uvádí, že Zákon nově výslovně nestanoví, že lze ovládání realizovat právně či fakticky. To však i nadále plyne z povahy věci. Právní skutečností, která bude zpravidla zakládat ovládání, je účast. Řeč je o novele č. 33/2020 Sb., prostřednictvím které byl změněn nejen zákon o obchodních korporacích, ale také občanský zákoník, zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, jakož i další související zákony. Od kdy budou změny platit a do kdy máte povinnost je uvést v živo Když zákon o obchodních korporacích (ZOK) výslovně upravil tzv. insolvenční test, jehož účelem je právě ochrana věřitelů, byť až ve fázi rozhodování o výplatě podílu na zisku (či jiných vlastních zdrojích), nebylo už složité nalézt argumenty pro opuštění starého přístupu Ač komentář míří především na zákon o obchodních korporacích, poukazuje také na souvislosti s občanským zákoníkem a s navazujícími předpisy. Samozřejmě i nadále akcentuje eurokonformní výklad u těch pravidel, kde to vyžaduje vazba na komunitární právo. Komentář věnuje pozornost nejen výkladu dílčích pravidel. Druhé vydání úspěšného komentáře zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., doplňuje a podstatně aktualizuje vydání první. Výklad reflektuje veškeré změny, k nimž v komentované oblasti došlo, a reaguje na rozsáhlou novelu č. 33/2020 Sb., účinnou od 1. 1. 2021, a na novelu č. 163/2020 S

Zákon o obchodních korporacích - Komentář Knihy Dobrovsk

Třetí vydání velkého komentáře k ZOK je podstatně změněné a přepracované, protože v letošním roce vyšly dvě velké novely zmíněného zákona. Autorský kolektiv pod vedením doc. JUDr. Ivany Štenglové se práce chopil s velikou chutí a erudicí sobě vlastní. Komentář obsahuje názory autorů na výklad. Zákon o obchodních korporacích Autor Štenglová, Havel, Cileček, Kuhn, Šuk. Předkládaný komentář navazuje na dosavadní úspěšný komentář k obchodnímu zákoníku. Mezi jeho autory najdete jak tvůrce zákona o obchodních korporacích, tak soudce Nejvyššího soudu, vysokoškolské pedagogy a advokáty Mgr. Michaela Oswaldová . Družstva (ať již podnikatelská, bytová, nebo sociální) jsou ve smyslu § 1 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) [dále též jen zákon o obchodních korporacích nebo ZOK] obchodními korporacemi, a tedy na ně dopadá úprava v tomto zákoně obsažená. Usta Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ZÁKON. ze dne 25. ledna 2012. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., zákona č. 33/2020 Sb. a zákona č. 163/2020 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně.

Lucie Josková | Databáze knih

Zákon o obchodních korporacích I

Minulý týden jsme Vás v rámci našeho článku Velká novela zákona o obchodních korporacích - úvod rámcově seznámili se změnami, které společnosti čekají v souvislosti s tzv. velkou novelou zákona o obchodních korporacích a souvisejících zákonů, která nabude účinnosti dne 1. 1. 2021 a slíbili Vám, že Vám tento týden pomůžeme pochopit vybrané podstatné. rozšírené hľadanie. Odporúčame; Pripravujeme; Novinky; Antikvariát; Inde nekúpite; 0,00 € 0 ks tovar Zákon o obchodních korporacích: komentář. 2. vydání. Praha: C.H. Beck. ISBN 978-80-7400-540-4, str. 387 a 688) vyplývá, že v poměrech nového práva (po skončení platnosti starého obchodního zákoníku).

Zákon o obchodních korporacích - Komentář | Wolters KluwerO ASPI | ASPI