Home

Radní Praha

Rada hlavního města Prahy - Wikipedi

  1. Rada hlavního města Prahy (RHMP) je volena Zastupitelstvem hlavního města Prahy.Má 11 členů, mezi něž patří primátor hlavního města Prahy, 4 náměstkové primátora a 6 dalších radních.Schůze rady se konají každé úterý (případně podle potřeby i jinak) a jsou, na rozdíl od schůzí zastupitelstva, neveřejné
  2. Kompetence. Radní MgA. Hana Třeštíková - kompetence. Členka Rady hl. m. Prahy pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu. 1. Oblast kultury se zaměřením na: podporu vybraných kulturních projektů, systém jejich podpor a vytváření nových kulturních projektů
  3. Praha 7 \ Radnice MČ Praha 7 \ Volení zástupci místní samosprávy \ Rada MČ Praha 7 \ Členové rady Členové rady Share on FB Send via email Print this pag
  4. Rada městské části Praha 6. Dle zákona č. 131/2000 Sb. v platném znění jsou orgány městské části: Zastupitelstvo městské části. Rada městské části. starosta. zástupce starosty. výbory Zastupitelstva městské části. komise Rady městské části. zvláštní orgány městské části
  5. Rada městské části Praha 11 a Zastupitelstvo městské části Praha 11 tvoří samosprávu Prahy 11. Tyto orgány městské části jsou vymezeny zákonem 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a Statutem hlavního města Prahy (vyhláška hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb.)
  6. Rada Městské části Praha 5 zasedá každou středu. Jednání rady jsou neveřejná. Usnesení rady jsou zveřejněna na internetu. Rada MČ P5 je výkonným orgánem MČ P5 v oblasti samostatné působnosti odpovědným ze své činnosti Zastupitelstvu MČ Praha 5

Webové stránky Úřadu městské části Praha 2. Váš kontakt s úřadem na jednom místě. Informační portál městské části Prahy 2. Informační mapový portál webGIS Praha 2. Městská část Praha 2 zahrnuje ve svých hranicích část Nového Města, Vinohrad, Nuslí a Vyšehrad Složení Rady MČ Praha 4 do 24. dubna 2019. (bez titulů) Starosta: Petr Štěpánek. Místostarostové: Tibor Vansa , Lukáš Zicha a Iva Kotvová. Radní: Jan Hora, Matej Šandor, Petra Rejchrtová, Josef Svoboda a Ondřej Růžička Rada. Zajišťuje hospodaření městské části podle schváleného rozpočtu. Zřizuje a ruší odbory úřadu městské části. Jmenuje a odvolává vedoucí odborů úřadu. Projednává a řeší návrhy, připomínky a podněty předložené členy zastupitelstva a komisemi rady. Jednací řád Rady MČ Praha 3 — 2021-04

Úřad městské části Praha 1. Vodičkova 18, 115 68 Praha 1. Tel.: 221 097 111 ÚŘEDNÍ HODINY: Ponděl. Radní městské části Praha 7, kompetence: vzdělávání, školství, agenda MA21 v oblasti udržitelného rozvoje Vystudovala hru na klavír a muzikologii, část studií absolvovala v zahraničí. Působí jako překladatelka a lektorka angličtiny a hry na klavír. Je spoluzakladatelkou a předsedkyní Spolku Korunka při ZŠ Korunovační radní TOP 09 a STAN: Organizace a společnosti MČ (mimo SOS a GC) Kancelář architekta Strategický rozvoj: tomas.hrebik@praha8.cz 222 805 148: Slabihoudek Tomáš radní TOP 09 a STAN: Doprava Majetek (včetně bytů) tomas.slabihoudek@praha8.cz 222 805 115: Švarc Michal Bc. radní Patrioti: Památková péče, cestovní ruch a nemovitý.

Rada na webu MČ Praha 8. Rada městské části Praha 8 ( RMČP8) je volena Zastupitelstvem městské části Praha 8. Má obvykle 9 členů, mezi něž patří starosta, místostarostové a radní. Schůze rady jsou na rozdíl od schůzí zastupitelstva neveřejné. O průběhu schůze se pořizuje zápis, do kterého má každý občan. Oficiální stránky Městské části Praha 22 +420 271 071 812 (podatelna) info@domenaobce.cz. Praha 22. Praha 22 +420 271 071 812 (podatelna) Radní. Osoby Koutský Radovan člen Telefon: 271 071 875 Mobil: 776.

Radní Prahy schválili investice v zoo za 81 milionů korun Pražská zoo plánuje investovat zhruba 81 milionů korun do ubikací a výběhů pro velbloudy, voliéry ptáků a výběhu pro zubry v Dolních Počernicích. Investice a jejich financování v souvislosti s přípravou rozpočtu na příští rok schválili pražští radní Havlíčkovo nám. 11, 130 00 Praha 3. 1. patro: Kontaktní místo pro bydlení.

radní pro školství MČ Praha 11 zřizuje celkem 15 mateřských škol a 9 základních škol, z nichž jedna má další mateřskou školu jako odloučené pracoviště. Každá ze škol má svá specifická zaměření, mnoho školních a mimoškolních aktivit. Vyhláškou hlavního města Prahy jsou stanoveny spádové obvody. Radní z Prahy 8 čelí podezření, že chce provizi za nákup dezinfekce. 3.4.2020. Pavel Kopecký redaktor. Napište mi . V době nouzového stavu, kdy stát nemusí vypisovat výběrová řízení, se objevilo podezření z korupce v Praze 8 při nákupu dezinfekce v hodnotě desítek milionů.. JUDr. Jana Nowaková Těmínová / TOP 09/STAN/ - radní MČ P9 uvolněný pro výkon funkce. teminovaj@praha9.cz. zodpovídá za oblast majetku MČ a za bytovou politiku MČ P9; zodpovídá za obchodní korporace Tomáš Holeček /ODS/Svob./ - radní MČ P9 uvolněný pro výkon funkce. holecekt@praha9.cz. zodpovídá za oblast dopravy Bc PRAHA: RADNÍ HM: Stavební úřady by měly více vymáhat pravidla pro Airbnb. Stavební úřady by měly více vymáhat stávající předpisy u bytů, které jsou dlouhodobě využívané k pronájmům přes platformy typu Airbnb, a už tak v zásadě nejde o prostory k bydlení, ale o ubytovací zařízení. Na dnešním kulatém stolu. radní » zodpovídá za oblast bezpečnosti: BEZPP - pol. klub: STAN mobil: 778 770 287, 220 189 173, zhoranek{zavináč}praha6{tečka}cz PROHLÁŠENÍ příjemce veřejných prostředků: Místopředseda » Povodňová komise MČ Praha 6 Místopředseda » Komise majetkové politiky Člen » Zastupitelstvo MČ Praha 6 Člen » Komise dislokačn

Majetek (včetně bytů) tomas.slabihoudek@praha8.cz. 222 805 115. Švarc Michal Bc. radní. Patrioti. Památková péče, cestovní ruch a nemovitý kulturní majetek. michal.svarc@praha8.cz. 222 805 187 /ROZHOVOR/ Pražská divadla, kina, galerie i kluby zažívají těžké časy. Podle radní Hany Třeštíkové (Praha sobě), která má v gesci rozvoj městské kultury i cestovního ruchu, byla loňská pomoc aktérům kulturní scény ze strany magistrátu rychlá, ale vzhledem k nečekané délce krize a úbytku peněz v městské kase letos už metropole tak štědrá být nemohla Marie Kubíková, radní pro školství Prahy 6, Praha 6. 2,532 likes · 24 talking about this. Radní městské části Praha 6 pro oblast školství za ODS Městská část Praha 8 Zenklova 1/35 180 00 Praha 8 - Libeň Ústředna: 222 805 111 Fax: 222 805 670 E-mail: posta@praha8.cz E-P: e-podatelna@praha8.cz Datová schránka: g5ybpd2 IČ: 0006379 Zdroj: Petr Slavík, Zoo Praha Pražská zoo plánuje investovat zhruba 81 milionů korun do ubikací a výběhů pro velbloudy, voliéry ptáků a výběhu pro zubry v Dolních Počernicích. Investice a jejich financování v souvislosti s přípravou rozpočtu na příští rok dnes schválili pražští radní

Radní MgA. Hana Třeštíková - kompetence - praha.e

Radní Třeštíková si za novou regulací stojí - na rozdíl od billboardů a bigboardů, které Praha v minulých letech výrazně zregulovala pomocí Pražských stavebních předpisů. Vyhláškou podle ní vedení města dosáhlo toho, že existuje regulace jak pro billboardy, tak pro plachty, jen je každý typ reklamy regulován jiným. radní MČ Praha 5, člen zastupitelstva, člen Komise pro strategické řízení. Strana. ANO 2011. Kontaktní informace. Telefon: 257000904 E-mail: petr.lachnit@praha5.cz. Kancelář. 404. Štefánikova 13 a 15. 150 22 Praha

Členové rady Praha

Alexová Eva. Zvolen(a) za: Šance pro Počernice. Funkce: 2. zástupce starosty, Radní, Zastupitel. Telefon: 271 071 682, 606 191 706. Email: eva_alexova@pocernice.c Pavel Ehrlich, neuvolněný radní MČ Praha 12, politická strana: ODS, tel.: +420 244 028 202, e-mail: ehrlich.pavel@praha12.cz Kontext Umístění: Organizační složky > Seznam členů Rady MČ Praha 1

Dne 24. března radní Slobodník tuto nabídku přeposlal dalším členům krizového štábu - místostarostovi Jiřímu Vítkovi, který má v gesci bezpečnost a krizové řízení, a panu Davidu Strakovi, jenž je vedoucím odboru bezpečnosti a krizového řízení ÚMČ Praha 8 Pavel Křeček • radní Prahy 3. 188 likes · 25 talking about this. Od roku 2020 jsem radním MČ Praha 3 pro kulturu, oblast cestovního ruchu, ochranu památek a strategické plánování. Jsem členem hnutí.. Městská část Praha 12 - sídlo Generála Šišky 2375/6 143 00 Praha 4 - Modřany Tel.: +420 244 028 111 (ústředna) E-mail: podatelna@praha12.cz. Infolinka pro občany s postižením sluchu. Podrobný kontak

Hasičský záchranný sbor dostal od městské části Praha 2 dar (video) 24.08. 2021 Starostka Prahy 2 Jana Černochová a radní pro bezpečnost Michal Zuna dnes ráno zavítali do areálu Hasičského záchranného sboru v Sokolské ulici, aby hasičům zdejší stanice předali dar Radní: PhDr. Jitka Synková Úřad městské části Praha 17 Žalanského 291/12b 163 00 Praha - Řepy. Telefon: +420 234 683 111 +420 235 300 005. Fax: +420 235 300 129. E-mail: podatelna@praha17.cz. ID datové schránky: 4mnbvza. Odkazy. Kontakty detašovaných pracovišť. Projekt Manuálu pro kultivovanou Prahu zaštítila Hana Třeštíková, radní pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu, a Petr Zeman, předseda Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči ZHMP. Koordinace projektu, texty: Kristýna Drápalov Radní a úředníci Prahy 2 po roce opět darují krev Kritický nedostatek transfuzní krve, se kterým se nyní potýká Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN), pomohou odstranit ve čtvrtek 22. července 2021 politici a úředníci radnice Prahy 2

Praha - Pražská koalice se shodla na plánu podpory družstevního bydlení, který připravila radní Hana Marvanová (za STAN). Rada schválila záměr, který počítá s družstevní výstavbou na městských pozemcích. V létě ji Praha Sobě a Piráti dvakrát schválit odmítli, Marvanové se nepodařilo ji ani nechat projednat na zastupitelstvu Pražský magistrát hodlá zvednout nájemné ve svých bytech na 164 korun za metr čtvereční a měsíc v širším centru a na 132 Kč za metr čtvereční a měsíc na periferiích metropole. Zvýšení se nedotkne například seniorů, zdravotně postižených a v souvislosti s ekonomickou situací také nízkopříjmových domácností. O úpravě nájemného v pondělí rozhodli. Adam Zábranský (* 28. prosince 1993, Praha) je pirátský radní hl. m. Prahy pro bydlení a transparentnost. Od roku 2014 je členem zastupitelstva hl. m. Prahy. Po komunálních volbách v roce 2018 se stal radním pro oblast transparentnosti a bydlení (se zaměřením na správu městského bytového fondu) Radní schválili novou podobu Smíchovského nádraží. 22. dubna 2021, 21:53, PRAHA, Jaroslav Šetlík. Pražští radní schválili finální podobu nového terminálu na Smíchově. Jeho návrh vycházel z cíle poskytnout cestujícím co největší komfort při cestování a zároveň využít moderní architekturu Radní pro IT městské části Praha 8 Josef Slobodník (ODS) v pondělí rezignoval na svou funkci. Reagoval tak na skutečnost, že je podezřelý z korupčního jednání při objednávce dezinfekce vnitřních prostor v souvislosti s koronavirovou pandemií. Slobodník v dopise starostovi obvinění odmítl

Nový návrh: Praha bude mít o 300 tisíc obyvatel víc

Rada MČ • Praha

Dotazy na radní; Pravidla dotazování Bude mít Praha mapu slunečného 17 17.03.2021 Hana Matoušová ; Dobrý den, pane Hřib. Mám 17 17.03.2021 Michal Maxa; Vážený pane Hlubučku,chci Vám poukázat 10 10.03.2021 Pavel Kovář. radní pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání +420 606 220 985. vit.simral@pirati.cz předseda předsednictva krajského sdružení Pirátů v Praze, garant programového bodu Vzdělávání a věda, předseda místního sdružení Pirátů Prahy 5,.

Tagged: radní. Pražští radní bilancují v půli volebního období, chtějí zaměřit pozornost na novou Pražskou developerskou společnost. Z domova; Pražská zvířecí záchranka, kterou v Praze provozuje Český svaz ochránců přírody, byla [] Chutné a ekologicky šetrné dobroty pro psí kamarády. 15.8.2021 Radní Prahy 7 si sedli a odpovídali na dotazy, které jim obyvatelé sedmičky poslali. Téměř ve všech případech se jednalo o nějakou námitku na to, co dělají radní špatně. Nejčastěji šlo o dopravu, kde se pan Ondřej Mirovský, radní pro klidnou a bezpečnou dopravu, vždy nějakým způsobem zvládl vylhat

Radní odsouhlasili stamiliony na rozvoj zoo, pandy budou

Rada MČ - Praha 1

Pražský radní Jan Vašíček (TOP 09) již není vrchním dohlížitelem nad projektem Opencard. Tuto roli nově převzal přímo pražský primátor Tomáš Hudeček. Vašíček však dává v rozhovoru pro server Týden.cz najevo, že kartu, která Prahu stála už přes miliardu korun, ohrožují v tuto chvíli především časové lhůty Vedení metropole vyzvalo městské firmy a organizace, aby neinzerovaly na prokazatelně dezinformačních webech. Pražští radní je včera vyzvali, aby se přidaly k iniciativě spolku Nelež. Ten firmy vyzývá, aby svou inzerci na zmíněných webech nezadávaly. Po včerejším jednání rady hlavního města to řekla radní Hana Třeštíková (Praha Sobě) Krize zlevní bydlení a zatočí s matrjoškami v Praze, tvrdí radní. Lze předpokládat, že pověstná neviditelná ruka trhu si teď se záležitostmi, jako jsou thajské masáže v centru nebo prodej matrjošek v historických ulicích, poradí sama, říká pražský radní pro majetek. 28 Radní Prahy 8 Josef Slobodník (ODS) odstoupil ze své funkce ve vedení městské části. Vyplývá to z vyjádření radního, které poslal starostovi Ondřeji Grosovi (ODS). Důvodem odstoupení z funkce včetně odchodu ze strany je jeho zapojení do kauzy údajného úplatku za dezinfekci veřejných prostor v Praze 8. Slobodník jakoukoliv spojitost odmítl

Marie Kubíková, radní pro školství Prahy 6, Praha 6. 2,532 likes · 133 talking about this. Radní městské části Praha 6 pro oblast školství za ODS Novelu vyhlášky o regulaci hazardu schválili včera pražští radní. Výsledkem by měl být úbytek heren. Hrací automaty zmizí z restaurací. Bude zakázán

Rada - MČ Praha

Radní Prahy 1 David Bodeček (Piráti), která má v gesci majetek a bytovou politiku, se dopisem obrátil na starostu městské části Pavla Čižinského (Praha 1 Sobě) a vyzval jej k řešení desatera problémů, s nimiž se chod úřadu potýká. Pokud se je do 17. prosince nepodaří vyřešit, chce Bodeček rezignovat na post v radě Nejdříve musíme poznat a vyhodnotit situaci, abychom s touto informací mohli dál pracovat, uvádí radní MČ Praha 8 Markéta Adamová a dodává: Na projektu bude participovat i Policie ČR a o. s. Progressive, které dlouhodobě realizuje terénní program s uživateli nealkoholových drog na území Prahy 8 Radní České televize a bývalý poradce z úřadu vlády Zdeněk Šarapatka stáhnul žalobu, kterou se domáhá omluvy za výroky prezidenta Miloše Zemana.Dnes to uvedl server Seznam Zprávy, podle kterého však Šarapatka plánuje podat novou žalobu ANO, ODS a TOP 09/STAN v Praze 11 chtějí odchod radní za Piráty. Zástupci koaličních klubů ANO, ODS a TOP 09/STAN v Praze 11 ve svých prohlášeních uvedli, že se nadále necítí být zavázáni koaliční smlouvou s Piráty. Jednotlivé kluby se takto usnesly v období přelomu června a července, což následně uvedly na svých. Praha pořídí vlastní přístřešky na zastávkách MHD, rozhodli radní. 10. 2. 2020, 15:04 - Praha. Hlavní město pořídí přístřešky na zastávky ze svého rozpočtu. V současnosti mobiliář vlastní a provozuje firma JCDecaux, které v polovině příštího roku skončí smlouva a přístřešky plánuje odvézt. Město.

Úřad MČ: Rada MČ - seznam - Praha

Radní chce uvádění přesné adresy pro karanténu Město také provozuje očkovací centrum v Kongresovém centru, kde nyní podle Hřiba očkují přes 2000 osob denně, a připravilo prostřednictvím své firmy Operátor ICT web ockovani.praha.eu Radní pro bydlení: Praha musí od developerů chtít sociální byty, prolomíme to na Žižkově Prvním hostem podcastu Bulvár, který se věnuje urbanismu, veřejnému prostoru a životu ve městech, byl Adam Zábranský (Piráti), radní pro bydlení a transparentnost, který začal v městských bytech ubytovávat lidi v nouzi Zastupitelský klub Pirátů MČ Praha 3. Neuvolněný radní, člen Kontrolního výboru, člen místního sdružení pavel.musil@pirati.cz. Jiří Svrček Zastupitel, člen Dotačního výboru, člen Výboru pro územní rozvoj, předseda Komise životního prostředí, člen místního sdružení jiri.svrcek@pirati.cz.

Městská část Praha 4 (Portál hlavního města Prahy)Slavín, připomínka slavných (Portál hlavního města Prahy)

Nikdy nepamatujeme takové zadlužování státu. Nejde ostatně o virtuální peníze. A splácení bude bolestivé. To konstatuje v úvodu rozhovoru radní pro Prahu 2 za TOP 09 Michal Zuna. K prezidentu ČR dodává, že jeho nejlepší aktivitou by bylo nevystupovat, ale on se pouští do vlastizrádných akcí. Zuna vidí velké ambice u uskupení Přísaha. V mezinárodním rámci a EU. Radní České televize (ČT) Hana Lipovská podala trestní oznámení na některé členy vrcholného vedení České televize, dozorčí komise její rady a společnosti Médea.Řekla to ve středu v závěru jednání Rady ČT Celkem deset nových bytů postaví městská část Praha 4 v podkroví pěti domů v Táborské ulici. Stavební záměr a soutěž dnes schválili radní městské části. Projekt bude stát podle předpokladů necelých 20 milionů korun. Součástí ceny budou samozřejmě nová střešní okna, odvětrání a veškeré instalace Radní Třeštíková si za novou regulací stojí. Na reklamní plachty se dosud mimo historické centrum žádná regulace nevztahovala - na rozdíl od billboardů a bigboardů, které Praha v minulých letech výrazně zregulovala pomocí Pražských stavebních předpisů, uvedla. Vyhláškou podle ní vedení města dosáhlo toho, že. A tento rozvoj musíme nějak ufinancovat,uvedl radní Středočeského kraje Petr Borecký (STAN). Radní schválili kromě zdražení jízdného také nižší jízdné pro lidi v hmotné nouzi. Za měsíční jízdné by platili 165 korun a za čtvrtletní 444 korun. Takových lidí je podle odhadu v Praze asi 5500, z nich je část seniorů

Lanovka Petřín (Portál hlavního města Prahy)Praha předběhla Londýn v počtu obchodů (Portál hlavníhoPražané to nikdy nepřekousli (Portál hlavního města Prahy)

Praha podporuje výchovu budoucích odborníků na umělou inteligenci. 5. srpna Středoškolští žáci a učitelé se od 2. do 13. srpna vzdělávají v oblasti umělé inteligence (AI) na Letní škole AI. Program organizují iniciativy prg.ai a Machine Learning College za finanční podpory hlavního města Prahy V PRAZE JAKO DOMA Za 1 bod získáte vstupenku na Staroměstskou radnici. * EXPOZICE. gotická kaple s pohledem na figury 12 apoštolů; reprezentační sály - Obecní síň, Stará radní síň, Brožíkův zasedací sál, Jiříkova sí Osinalická 1104/13, Praha 8 - Ďáblice - více kontakt radní předsedkyně Sociální komise. Kompetence: kultura, školství, sport a sociální oblast. Ing. Dvořák Tomá